Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JS Sport

Wanneer u uw kind inschrijft gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.

Aanmelden en inschrijven
Aanmelding voor deelname aan JS Sport activiteiten dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of direct contact zoals telefonisch of per email. Met deze inzending bevestigt de afzender dat hij/zij zich heeft opgegeven voor deelname aan een JS Sport activiteit voor de betreffende locatie waarvoor is ingeschreven. JS Sport privétraining is een traject waarbij de deelnemer in samenspraak met de trainers de trainingsmomenten, die van te voren zijn bepaald, vastlegt. Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven.

Betalingsvoorwaarden
Als u uw kind inschrijft bij één van onze activiteiten dient u de betaling binnen 8 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen. Deelname aan onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij te weinig deelnemers kan JS Sport besluiten de betreffende activiteit te uit te stellen of te annuleren. Bij annulering volgt terugbetaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.  

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren tot 20 dagen voor de activiteit is kosteloos, als er nog geen kosten zijn gemaakt aan kleding. Is dit wel het geval dan zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden. Annuleren binnen 20 dagen voor de eerste activiteit betekent geen teruggaaf van het inschrijfgeld. In geval van een ernstige blessure is het mogelijk om tot 7 dagen voor aanvang van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken. Annuleren kan door een e-mail te sturen naar: contact@js-sport.nl. Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u binnen 2 dagen geen bevestiging, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

Aansprakelijkheid en klachten
Het deelnemen aan activiteiten van JS Sport is geheel voor eigen risico van de deelnemer. JS Sport en eventueel in opdracht werkzame medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. JS Sport en de beheerder/eigenaar van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, diefstal of letsel.   

Gedragsregels
Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is in overleg met de trainer. Bij vormen waar duels zijn, zijn scheenbeschermers altijd verplicht. Wanneer deelnemers zich niet kunnen gedragen, zal er na 2 waarschuwingen een gesprek met de ouders volgen. Mocht het gedrag daarna niet verbeteren, dan zullen wij de deelnemer verwijderen van de cursus. Deelnemers dienen netjes om te gaan met trainingsmaterialen. Wanneer er sprake is van moedwillige beschadiging of vernieling door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald.

Verzuim en afgelasting
Per cursus is er één inhaalmoment om een gemiste training in te halen. Wanneer een hele cursus wordt afgelast dan krijgt u het betaalde bedrag terug. Wanneer wij het veld niet op mogen door bijvoorbeeld sneeuw en het veld onbespeelbaar is dan wordt de training afgelast. Houdt de site www.js-sport.nl en onze social media kanalen in de gaten. Hier worden de berichten gedeeld als de training niet doorgaat. JS Sport is vrij om te bepalen wanneer deze activiteiten worden ingehaald. Op het moment dat de deelnemer niet aanwezig kan zijn op deze datum heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Kleding Kleding welke wordt voorzien van extra bedrukking zoals een naam op het shirt kan niet geruild of geretourneerd worden. Als hij/zij met onze cursus meedoet is een kledingpakket verplicht dat bestaat uit een shirt, korte broek en kousen. Deelnemers ontvangen na inschrijving zo spoedig mogelijk het kledingpakket. Tot dan mag de deelnemer trainen in een eigen gekozen setje, welke niet concurrerend is met JS Sport.

Multimedia JS Sport behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video-opname te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals Social Media, website, flyers en andere promotie doeleinden. Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en/of video-opnames. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen de foto’s en/of video-opnames verwijderen.

Overig
U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacten. Denk hierbij aan adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.
Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men JS Sport het recht om het opgegeven e-mailadres te bewaren in het klantenbestand. JS Sport bewaard en gebruikt het opgegeven e-mailadres voor eventuele marketing doeleinden als nieuwsbrieven, advertenties of andere promotieactiviteiten.

 

JS Sport, gevestigd te Bennebroek, Nederland.